TFP-TFCD regels 

Contract

Voor TFP-TFCD shoots zijn er standaard TFP-TFCD contracten beschikbaar. Digi-Do Fotografie werkt met een iets uitgebreider contract dan het standaard contract, om de rechten van het model, de visagiste en/of styliste en de fotograaf goed vast te leggen en te beschermen. Dit contract wordt voor de TFP-TFCD shoot ondertekend door de aanwezige partijen. Zie ook de pagina TFP-TFCD contract.
 

Afspraak = Afspraak

Als er een (mondelinge of schriftelijke) afspraak is gemaakt voor een TFP-TFCD shoot, dan kan deze afspraak niet zomaar afgezegd worden ! Dit omdat op het tijdstip van de shoot er geen betaalde opdrachten uitgevoerd kunnen worden en omdat er eventueel al extra zaken (bijvoorbeeld visagie) geregeld zijn voor de shoot. Afzeggen kan kosteloos tot uiterlijk 1 week voor de geplande afspraak; bij later afzeggen of bij niet komen opdagen, zal Digi-Do Fotografie conform de algemene voorwaarden een rekening toesturen voor een reguliere 2-uurs shoot.
 

Kosten

Mochten er extra kosten voor een shoot zijn, voor bijvoorbeeld het inzetten van een visagiste en/of styliste, dan worden van te voren duidelijke afspraken gemaakt, wie welke kosten gaat betalen.
 

Kleding

In principe wordt van tevoren afgesproken, wat het thema en/of de kledingstijl is, maar tijdens de shoot bepaalt het model welke kleding er wel of niet gedragen wordt en welke kleding er uit gaat of aan blijft. Het model neemt zelf de kleding mee waarin geposeerd wordt tijdens de shoot; de fotograaf kan alleen kiezen uit de kleding die het model meebrengt.

 

Begeleiding

Het is altijd mogelijk om iemand mee te nemen naar een shoot, maar geef dit wel van tevoren door. Neem dan iemand mee, waarbij je je op je gemak voelt; degene die je meeneemt zal niet deelnemen aan de shoot. Als je jonger bent dan 18 jaar moet je sowieso onder begeleiding van een ouder of voogd zijn.
 

Selectie van foto’s

Na de TFP-TFCD shoot selecteren het model en de fotograaf (samen) in totaal zo’n 10 tot 15 foto's.
 
Selectie door het model: Voor de selectie ontvangt het model na afloop van de TFP-TFCD shoot hiervoor alle (onbewerkte) miniaturen. Deze onbewerkte foto's zijn bedoeld om de beste foto's te selecteren voor verdere verwerking, deze foto’s mogen nooit on-line gebruikt worden ! Hiermee kan het model aangeven welke foto’s absoluut wel en welke absoluut niet bewerkt en/of gebruikt mogen worden. De keuze kan zijn: Goedgekeurd; Afgekeurd; Goedgekeurd maar niet voor openbaring/publicatie. 
 
Selectie door de fotograaf: Ook de fotograaf maakt een selectie van foto’s die hij wil gebruiken en bewerken. Een combinatie van de selectie van het model en de fotograaf wordt vervolgens bewerkt.
 
In de definitieve selectie zitten geen foto's die òf de fotograaf òf het model niet goed genoeg vinden; vindt 1 partij een foto ‘afgekeurd’, dan wordt de foto niet gebruikt of bewerkt; hierop zijn geen uitzonderingen.
 

Ontvangen van foto’s

Als de foto’s klaar zijn, ontvangen het model en de visagiste en/of styliste de foto’s conform de gemaakte afspraken in het TFP-TFCD contract.
 

Gebruik van foto’s

Als de foto’s klaar zijn, mogen het model, de visagiste en/of styliste en de fotograaf de foto’s conform de gemaakte afspraken in het TFP-TFCD contract gebruiken. Naar keuze kan aangegeven worden of er getagged mag worden of niet.
 

Afdrukken van foto’s

Indien gewenst, kunnen de foto’s in een (met een wachtwoord beveiligde) map op een bestelsite geplaatst worden, waar tegen betaling de foto’s afgedrukt en opgestuurd kunnen worden.
 
Website by Tomston